Fra vidde til kyst!

Area Nett AS som består av de tidligere selskapene Nettinord AS, Lega Nett AS og Luostejok Nett AS har ansvaret for strømforsyning til 10500 kunder i kommunene Gamvik, Lebesby, Karasjok, Måsøy, Nordkapp, Porsanger og deler av Hammerfest.

Våre ansatte i Havøysund, Honningsvåg, Kjøllefjord, Mehamn, Lakselv og Karasjok arbeider hele tiden med å bygge, drifte, vedlikeholde og sikre strømforsyningen i nettselskapet lengst nord i landet

Area Nett AS er en del av konsernet Infranord SA, som er en fusjon av kraftlagene Luostejok, Nordkyn og Repvåg.

Skal du bygge nytt?

Dersom du skal bygge nytt hus, hytte eller næringsbygg er det viktig å planlegge tilførsel av strøm på et tidlig tidspunkt. For å få rett dimensjon på inntakskabler, trekkerør og jording er det viktig å ta kontakt med både nettselskap og elektroinstallatør tidlig i planleggingsfasen.

Nettkunde

Som nettkunde hos oss, gir vi deg full oversikt over alt du trenger å vite om ditt forbruk, og dine betalinger. Slik kan du kan føle deg trygg på hva du gjør. På min side trenger du kun e-post eller mobilnummer for å logge inn. Vipps så har du tilgang til:

Originale fakturaer fra Area Nett

Ferske målverdier

Informasjon om målepunktet ditt

Nyheter fra Area Nett AS

Ofte stilte spørsmål

Her i Area Nett får vi ofte spørsmål om alt mulig innenfor Nett. Derfor har vi samlet de spørsmålene som vi får aller mest her, slik at du fort kan finne frem til det du lurer på. Dersom du ikke finner det du lurer på her, kan du også gå til vår FAQ side, hvor vi går litt mer i dybden.

Hvorfor betaler jeg nettleie?

Fordi du er knyttet til kraftnettet, og tar ut kraft. Nettleien dekker kostnaden vi har for å overføre kraften til deg som kunde.

Hvorfor er fastbeløpet så høyt?

Fastbeløpet skal dekke våre faste kostnader, dvs kostnader som påløper uavhengig av om det tas ut kraft eller ikke. Ut fra dette er fastbeløpet egentlig alt for lavt.

Nettleien er høyere enn kraftprisen, det må være noe galt?

Nettleie og kraftpris fastsettes stort sett uavhengig av hverandre, dvs våre tapskostnader påvirkes av kraftprisen, og på den måten påvirkes nettleien til en viss grad. Rammen for Nettleie fastsettes av NVE, mens kraftpris er markedsbasert, hvor tilbud og etterspørsel er avgjørende. Dette skulle bety at Nettleie varierer i liten grad, mens kraftprisen som kjent kan variere med flere hundre prosent. Av den grunn vil kraftprisen variere så mye at den både er laver og høgere enn Nettleie. I vårt område har kraftprisen de siste år variert mellom 18 og 80 øre/kWh, mens Nettleie har variert mellom 10 og 25 øre/kWh.

Når skal måleren leses av?

Area Nett henter inn timestander automatisk for alle AMS målere og du trenger derfor ikke å leses av måleren.

Vi anbefaler likevel at du minst to ganger i året leser av måleren for egenkontroll.

Har du fritak for AMS, så skal måleren leses av hver måned og stand skal sendes inn til nettselskapet.